El diccionari de comunicació i xarxes socials de DeMomentSomTres

El diccionari de comunicació i xarxes socials

El diccionari de comunicació i xarxes socials conté definicions més o menys objectives de conceptes de comunicació, màrqueting i xarxes socials.

En cap cas pretén ésser exhaustiu ni rigorós sinó que s’ha d’entendre com un treball evolutiu que va incorporant conceptes a mesura que ho considerem rellevant i disposem de temps per a fer-ho.

Les definicions no busquen ésser acadèmiques, ans al contrari, persegueixen clarificar els conceptes de la comunicació digital i el màrqueting i en alguns casos no ens hem pogut estar de posar-hi una mica de salsa o alguna interpretació una mica massa nostra, però ens agrada així.

De fet, l’objectiu és doble: posicionar-nos i entretenir.