CDN – Content Delivery Network

03-10-2014 | C

CDN són les inicials en anglès de Content Delivery Network que podríem traduir per Xarxa de Distribució de Continguts i s’utilitza per tal de millorar la rapidesa de càrrega de les pàgines web.

En el fons no és més que una colla de servidors distribuïts per tot el món que actuen amb una lògica conceptualment senzilla, lliuren el contingut des del servidor geogràficament més proper per tal que el temps sigui el menor possible. La idea de base és que les imatges i fitxers que necessita un usuari americà per veure una pàgina web no se li serveixin des de Malgrat de Mar on tenim els servidors sinó des d’una granja de servidors situat a l’altra banda de l’Atlàntic.

Mapa de la situació dels servidors que constitueixen la CDN de MaxCDN per donar cobertura als principals països del món amb un alt nivell de qualitat

Mapa de la situació dels servidors que constitueixen la CDN de MaxCDN per donar cobertura als principals països del món amb un alt nivell de qualitat

Al marge d’aquesta optimització geogràfica, també permeten afavorir la descàrrega paral·lela dels continguts de manera que s’optimitzi el temps de càrrega de la pàgina.

En el nostre cas, a DeMomentSomTres fem servir MaxCDN des de setembre de 2014.

Arxius