Quan en algú del món del màrqueting digital parla que una cosa és orgànica, normalment no es refereix a una verdura o fruita cultivada d’acord amb principis com la biodinàmica o mitjançant procediments ecològics.

Normalment ens referim a trànsit orgànic i ho fem per parlar a aquelles visites que arriben a la web de forma natural, és a dir, per mitjà de les cerques que els usuaris fan als cercadors com Google. La finalitat del SEO és precisament potenciar aquest tipus de visita.

Per contraposició a aquest concepte podem parlar de trànsit directetrànsit referit.