Per entendre què és un sitemap cal entendre com funcionen els web crawlers o aranyes dels buscadors. Aquests robots o aranyes dels cercadors tenen com a missió recórrer l’hiperespai a la recerca de continguts que després s’indexaran i es processaran per que els cercadors puguin donar resposta de forma ràpida a les nostres preguntes.

El mapa de Cresques no és ben bé un sitemap sinó més aviat un worldmap.

El mapa de Cresques no és ben bé un sitemap sinó més aviat un worldmap.

Aquestes aranyes o robots naveguen una mica a la deriva, segueixen enllaços d’acord amb els seus algorismes. Quan arriben a la nostra pàgina web, intenten accedir a totes les adreces possibles però no sempre ho veuen tot. Per això, com els navegants de l’antigor, disposar d’un mapa del tresor o el sitemap de la nostra web els facilita construir aquest gran atles perquè els explica tot el que han de trobar-hi i on ho trobaran.

Què és el sitemap

El sitemap és un protocol de construcció de mapes de llocs web que va publicar Google l’any 2005 basat en fitxers XML relativament senzills i que té com a objectiu afavorir la identificació i indexació dels llocs web.

Es tracta però d’un protocol que també és vàlid per a altres cercadors com Bing i Ask.

I com és un sitemap

Oblidem-nos de les imatges romàntiques dels mapes del tresor. Un sitemap és un fitxer XML que conté una llista d’url amb informació addicional. En aquest codi d’exemple es mostra un sitemap amb una sola URL:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
<url>
<loc>http://example.com/</loc>
<lastmod>2006-11-18</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
<priority>0.8</priority>
</url>
</urlset>

A més de l’adreça el sitemap conté informació complementària pels robots aranya per indicar-los si es tracta d’una adreça amb molts canvis com la pàgina d’inici o si per contra es tracta d’una pàgina molt estàtica, la data del darrer canvi i amb quina prioritat ens agradaria que es revisés el contingut.

Tenir un sitemap afavoreix el posicionament SEO

Sí, disposar d’un sitemap ajuda al posicionament SEO perquè assegura que es comunica als cercadors l’estructura completa de la pàgina i, així, fins i tot les pàgines que no són directament accessibles, o bé són difícils de trobar, poden ésser indexades.

El sitemap no és una garantia infalible

Tenir però un sitemap no garanteix que la nostra pàgina sigui indexada i es posicioni correctament. Queden molts factors importants: que hi hagi continguts frescos i interessants, que ens enllacin altres llocs, que no apliquem cap pràctica abusiva…

Un pas crucial per intentar assegurar que la nostra web estigui indexada pels cercadors consisteix en comunicar als cercadors que tenim un sitemap i que volem que el vinguin a mirar.

Veure també

  • Sitemaps.org: la pàgina de definició del protocol sitemaps.
  • Wikipedia: la definició de sitemap a la wikipedia en anglès.