Fotografia de Jakob Nielsen provinent de la Wikipedia

Fotografia de Jakob Nielsen provinent de la Wikipedia

La llei de Jakob sobre usabilitat a Internet enuncia que bàsicament la teva web per a que sigui usable s’ha de comportar com ho fa la majoria de pàgines web és, per tant, una crida a l’ús dels estàndards de facto.

La formulació de la llei de Jakob, però, és una mica més divertida en la mesura que la planteja des del punt de vista de les hores que els usuaris passen a les “altres” pàgines web en relació a la “teva” pàgina web i reconeix que com que passen més temps a les “altres”, els usuaris esperen que la “teva” funcioni com les “altres”.

L’enunciat en anglès tal i com publica a la seva web l’any 2000 (sí, he escrit dos mil) és:

Users spend most of their time on other sites. This means that users prefer your site to work the same way as all the other sites they already know.

A més, ja aleshores, reconeix que no és una tendència de futur sinó un fet que ha estat així des de llarg.

Aquesta llei es deu a Jakob Nielsen (a la wikipedia) que és un dels gurús de la usabilitat, especialment a internet. No obstant es tracta d’una persona molt controvertida i en determinats moments qüestionada fins i tot a nivell d’ètica de negoci. No obstant, això són figues d’un altre paner, i és innegable la quantitat de sentit comú que destil·la la llei de Jakob. En el fons té un cert regust a la dita italiana

Quanto a Roma andrai, fa come vedrai.