El protocol SMTP serveix per enviar correus electrònics.

El protocol SMTP serveix per enviar correus electrònics.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol – protocol simple de transferència de correu) és un dels principals protocols d’internet utilitzats en l’enviament de correus electrònics.

Normalment va aparellat amb el protocol POP3 i en el món humà s’assemblaria al protocol que se segueix quan es va a enviar una carta certificada des d’una oficina de correus.