WordPress Multisite

per | 27-06-2014 | M, W | 0 comments

El que anomenem WordPress Multisite és una opció de configuració introduïda amb la versió 3.0 de WordPress que té per objectiu allotjar múltiples webs fetes en WordPress fent ús d’una sola instal·lació del codi en un mateix servidor. D’aquí la denominació Multisite o Network.

Amb aquesta configuració de WordPress, tant si hem escollit la opció de diferenciar les instal·lacions per subdominis com si hem optat per diferenciar les instal·lacions per carpetes, tindrem diverses webs diferenciades però només haurem de gestionar una versió del programari de manera que se simplifiquen de manera molt significativa les tasques d’administració i manteniment: les actualitzacions se centralitzen, la gestió d’usuaris també…

Al marge d’aquests avantatges des del punt de vista d’administració, existeixen avantatges proporcionats per l’existencia d’extensions de WordPress dissenyades explícitament per a multisite. Nosaltres per exemple hem desenvolupat l’extensió de gestió multiidioma (DeMomentSomTres Language) que permet, aprofitant aquesta funcionalitat, crear webs diferenciades per idioma en un mateix servidor.

Les instruccions per configurar una instal·lació Multisite les pots trobar a Create a Network de WordPress.

Arxius