Força bruta

15-02-2018 (original de 24-02-2018) | F

En criptografia, la força bruta designa un tipus d’atac cibernètic que té per finalitat descodificar o fer saltar una contrasenya per mitjà d’un algorisme que provi totes les combinacions possibles.

Per trobar per força bruta una contrasenya de 4 digíts requereix d’uns 10.000 intents. Per fer saltar-ne una que només tingui lletres minúscules requereix de 264=456976 intents.

Arxius