Facebook App o Facebook Application (aplicació de Facebook)

per | 31-07-2012 | F | 0 comments

Logo d'algunes Facebook Apps

Les Facebook App o aplicacions de Facebook son desenvolupaments realitzats per explotar la funcionalitat que la plataforma Facebook proporciona.

Logo d'algunes Facebook Apps

El logo d’algunes Facebook Apps.

Aquestes aplicacions inicialment només podien funcionar sobre la pàgina de Facebook.com però actualment la Facebook Platform ja permet la interacció entre la web i els dispositius mòbils.

Les aplicacions són possibles perquè Facebook ofereix un conjunt d’API que permeten que desenvolupadors aliens a Facebook puguin integrar-se amb l'”Open Graph” ja sigui a través de la pròpia pàgina de Facebook o de pàgines web externes i de dispositius.

El maig de 2010 s’estimava que existien unes 500.000 Facebook Apps. Naturalment en aquesta munió d’aplicacions, hi podem trobar des d’aplicacions útils, mantingudes i d’alta qualitat com tot el contrari, passant per tot el rang de possibilitats. Així per exemple, hi ha aplicacions conegudes per tothom i desenvolupades fins i tot per part de Facebook com ara els àlbums de fotografies o videos. Facebook Apps desenvolupades per tercers com Mi Cumpleaños que ens recorda els aniversaris dels nostres coneguts o RSSGrafitti que permet publicar un feed RSS en un timeline de Facebook.

Les Facebook Apps poden:

  • Obtenir informació pública i privada dels usuaris.
  • Publicar en nom de l’usuari.
  • Realitzar accions en nom de l’usuari.
  • Realitzar accions de l’usuari fins i tot quan aquest no fa servir Facebook.

Les aplicacions, no obstant, no poden operar amb impunitat sinó que es troben sotmeses a la seguretat que imposa Facebook. Així, qualsevol Facebook app que hagi de fer ús d’alguna informació personal no pública o realitzar accions en nom de l’usuari cal que sol·liciti els permisos corresponents a l’usuari en el moment d’instal·lació.

Les Facebook Apps són molt útils ja que permeten obtenir informacions dels usuaris per a poder-les explotar posteriorment a la vegada que Facebook imposa que determinades tasques només es puguin realitzar per mitjà d’aquestes aplicacions. Per exemple, els concursos a Facebook només es poden fer per mitjà d’aplicacions alienes a Facebook i amb determinades restriccions, mai directament al Timeline. Per això, els concursos s’hi solen fer per mitjà de pestanyes o Facebook Tabs que són un tipus senzill d’aplicació.

Arxius