L’error 404 és un dels errors que poden aparèixer quan es navega per Internet.

És l’error que es produeix quan es demana un contingut que no existeix.

L’error 404 és un problema en la mesura que vol dir que algú està demanant un contingut que no existeix. Per aquest motiu de cost d’oportunitat és interessant de monitoritzar i fer un seguiment del nombre d’aquests errors a les nostres pàgines.

En alguns casos els errors 404 es podran resoldre amb una redirecció 301 o bé creant el contingut que correspon si es detecta com a oportunitat.

També és interessant de monitoritzar-los en la mesura que molts errors 404 provinents del mateix punt poden indicar un intent d’intrussió d’alguna mena al sistema.