En anglès anomenen Vanity URL a una adreça que sigui fàcil de recordar per part dels usuaris.

Habitualment les plataformes socials com facebook i google plus assignen adreces basades en codis.

L’adreça de DeMomentSomTres a google plus és https://plus.google.com/u/0/110266028017659976697.

Adreces com aquestes són impossibles de recordar i encara pitjor de teclejar sense errors. Per això convé aconseguir una Vanity URL que sigui fàcil de recordar i escriure.

La nostra adreça fàcil o Vanity URL a facebook és http://facebook.com/DeMomentSomTres. A Google+ havia estat http://gplus.to/DeMomentSomTres per a Google+ fins que aquest servei va deixar de funcionar.

En ambdós casos disposar d’una Vanity URL és gratuït. Per demanar una Vanity URL a facebook cal disposar d’un determinat volum de seguidors malgrat que a vegades hi ha excepcions. En el cas de Google+ les vanity URL no existeixen pròpiament i per això existeix el servei GPlus.to que ofereix gratuïtament el que anomena NickName o Short URL.

Convé notar que el servei GPlus ha deixat d’existir.