En anglès anomenen Vanity URL a una adreça que sigui fàcil de recordar per part dels usuaris. Habitualment les plataformes socials com facebook i google plus assignen adreces basades en...