wordpress-video-lightbox-wordpress

Un video de Youtube presentat amb Lightbox

Lightbox és una llibreria de JavaScript que permet mostrar imatges i vídeos a pantalla semi-completa atenuant la resta dels continguts de la pàgina web.

Es tracat d’una tecnologia tan difosa que possiblement podem comparar-la amb la mozzarella en una pizza. Si no hi és trobes que la web és lletja, però si hi és ni te n’adones.

Lightbox és una funcionalitat integrada amb JavaScript i d’ella, com que és una llibreria en codi obert, n’han sortit diverses variants o forks com ara Colorbox, Magnific Popup, Slimbox o Thickbox.