Lightbox és una llibreria de JavaScript que permet mostrar imatges i vídeos a pantalla semi-completa atenuant la resta dels continguts de la pàgina web.