XML Sitemap és un document en format XML que s’utilitza per presentar l’estructura dels continguts rellevants d’una pàgina web. Cada URL de la web es presenta en una entrada d’aquest fitxer.

El fitxer XML Sitemap d’una web no està plantejat per tal que els humans el puguin llegir sinó que està dissenyat especíificament per ajudar als bots dels motors de cerca (search engine crawler bots) a trobar els continguts rellevants d’aquesta pàgina.

Es tracta d’una eina de gran ajuda pel posicionament SEO. Per aquest motiu, els buscadors a través de les seves eines de gestió com Google Search Console i equivalents permeten informar on es troba el sitemap de la web i amb quina freqüència volem que Google examini aquest mapa per identificar els continguts nous.