XML, de eXtensible Markup Language, és un llenguatge d’etiquetes, com HTML, que permet estructurar la informació de manera que els ordinadors puguin entendre-la.

Es tracta d’un llenguatge estructurat en base a etiquetes que pot ésser validat per mitjà d’un algorisme per assegurar que és complet i està deguadament informat i estructurat.

Aquest llenguatge s’utilitza intensivament en l’entorn dels serveis web o webservices que permet la comunicació entre ordinadors i servidors web.

En comparació amb altres llenguatges d’intercanvi com ara JSON té l’avantatge que també pot ésser llegit i entès pels éssers humans.