Google Analytics és un servei gratuït d’estadístiques de llocs web i aplicacions mòbils que ofereix Google i sobre el que pivota bona part de la plataforma de màrketing d’aquesta empresa.

Aquesta eina presenta informació agrupada en blocs d’informes que contemplen des del temps real fins a posicionament i màrketing en motors de cerca.

Una pantalla d'exemple de Google Analytics que mostra diversos paràmetres i la seva evolució al llarg del temps

Una pantalla d’exemple de Google Analytics que mostra diversos paràmetres i la seva evolució al llarg del temps

Malgrat que existeixen múltiples solucions d’analítica web, Google Analytics ha esdevingut un estàndard de facto.

Aquest producte es va desenvolupar basant-se en la compra de Urchin (fins al moment la major companyia d’anàlisis estadístic de pàgines web) per part de Google.

Es pot accedir al producte a través de la web de forma gratuïta.

Per l’importància d’aquesta eina d’anàlisi i com que per a molta gent no és fàcil d’aclarir com funciona, hem creat un conjunt de tutorials i guies que hem anomenat Entendre Google Analytics i que hem començat amb aquesta entrada.