Shortcode de WordPress

22-04-2015 | S

Els shortcodes són un mecanisme de WordPress que permet extendre la funcionalitat del contingut incorporant determinades accions avançades.

Els shortcodes poden tenir diversos formats com ara:

  • [Cart] que permet incorporar la botiga de WooCommerce sencera en una pàgina, o bé,
  • [private role="administrator"]LA LA LA[/private] que fa que LA LA LA només sigui visible pels usuaris que s’hagin connectat a la plataforma amb permisos d’administrador.

Els shortcodes resultes extremadament útils en instal·lacions complexes de WordPress ja que permeten incorporar moltes noves funcionalitats de forma àgil i, relativament, senzilla.

Arxius