Google

Hashtag

Hashtag

Un hashtag és un conjunt de caràcters precedits del símbol de coixinet o graella (#), sobre el qual es pot fer clic, que en els microblogs serveix per a accedir als continguts relacionats de forma...

Vanity URL

Vanity URL

En anglès anomenen Vanity URL a una adreça que sigui fàcil de recordar per part dels usuaris. Habitualment les plataformes socials com facebook i google plus assignen adreces basades en...

Arxius