Les cookies de tercers s’estan eliminant de manera gradual als navegadors de Chrome per a protegir als usuaris que busquen més privacitat i transparència.