Sessions, Usuaris i Pàgines: comença a entendre Google Analytics

03-12-2017 | Google Analytics

Google Analytics és una gran eina gratuïta per entendre què passa a la teva web. Això si és que entens Google Analytics. I aquest és el gran problema. Per això hem començat aquesta sèrie de tutorials que hem anomenat entendre Google Analytics.

El funcionament de Google Analytics

Cada cop que demanem un contingut a una pàgina web connectada a Google Analytics, s’executa en el navegador un petit codi que és una sonda. Aquesta sonda passa informació al servidor d’anàlisi. Hi envia informació molt diversa, des de la URL que s’ha demanat, el tipus de dispositiu, on es troba, la seva IP…

Amb tota aquesta informació Google gestiona les estadístiques que després mostra a Analytics.

Pàgines visualitzades: la variable més senzilla

Google Analytics: pàgines visualitzades

El valor de pàgines visualitzades indica el nombre de URLs que s’han demanat al servidor web.

És a dir, cada cop que un usuari introdueix una adreça manualment a la barra de navegació del seu browser, cada cop que fa clic en un enllaç i canvia de pàgina i cada cop que refresca una pàgina, es considera que ha visitat una pàgina.

Si jo vaig a una web, visito la pàgina d’inici, clico a 4 enllaços diferents i torno a la pàgina d’inici, el comptador de pàgines visitades haurà augmentat en 6 ja que compta les repeticions. No te en compte si es visiten pàgines repetides.

El nombre de pàgines visualitzades és una informació que pot tenir interès des del punt de vista de mesurar l’atractiu de la pàgina. És un indicador directe del consum de recursos del servidor.

Sessions: les visites que fan els usuaris

Sessions de Google AnalyticsEl comptador de sessions compta les visites que es fan a la web. És a dir, quan un usuari accedeix a la web i visita un conjunt de pàgines de forma més o menys seguida, es considera que és una sessió.

Per calcular les sessions s’agrupen totes les pàgines que un usuari visita sense que passi un temps gran d’inactivitat. Normalment es considera que si entre la visita de dues pàgines d’un mateix servidor ha passat menys de mitja hora, són de la mateixa sessió.

Les sessions són, doncs, les vegades que l’usuari entra a veure pàgines d’una web.

El nombre de sessions mai no supera el nombre de pàgines vistes ja que en cada sessió es visita com a mínim una pàgina.

Usuaris: les persones que visiten la web

Google Analytics UsuarisEls usuaris és la variable menys real però a la vegada la més interessant de totes tres.

Intenta comptar les persones que han entrat a la web a visitar pàgines.

No obstant té les seves mancances ja que si per exemple jo entro a la web de DeMomentSomTres primer amb el Mozilla Firefox de l’ordinador i després amb Google Chrome des del mateix ordinador, Google Analytics em comptarà com dues persones diferents ja que no és capaç de reconeixer-me quan canvio de navegador. També em comptarà de nou quan entro des del mòbil,

Malgrat aquesta mancança aquest indicador és molt interessant ja que permet reconèixer usuaris nous i usuaris assidus o usuaris recurrents, així com saber el grau d’interès que té la pàgina i estudiar pautes de navegació.

El nombre d’usuaris mai no supera el nombre de sessions. Cada usuari com a mínim fa una sessió.

Combinant aquestes variables és possible de treure ratios interessants com el nombre de sessions per usuari o el nombre de pàgines per sessió. Però les deixem per un altre post.

Confiem que t’hagi estat útil i ens agradaria veure’t a les estadístiques com un usuari recurrent.

Arxius