Per entrendre Google Analytics cal començar per diferenciar usuaris, pàgines i sessions.