El terme UX, abreviatura de User Experience, fa referència als aspectes de la interacció entre l'usuari i els diferents dispositius que utilitza com ara una web o una app però també un servei....