fbpx

Una de les funcionalitats potents i poc considerades del WordPress és el sistema de gestió d’usuaris. De fet, poca gent la fa servir tot i que és senzill de crear usuaris com expliquem en aquest breu tutorial.

Tingues present que per poder gestionar usuaris en una instal·lació de WordPress, el teu usuari ha de tenir permisos suficients. En instal·lacions normals, sense plugins addicionals, necessites que el teu usuari sigui administrador.

Confusing Traffic Lights At A Busy Intersection In London

Crear un usuari és qüestió de moments!

Per accedir a la gestió d’usuaris ens cal primer accedir a l’administrador de WordPress.

Una vegada dins, cal anar al menú Usuaris i escollir l’opció afegir Afegeix.

Captura del menú d'usuaris de WordPress
Pantalla de gestió d'usuaris

En aquesta pantalla és necessari omplir els camps següents:

  • Nom d’usuari: és el camp que identificarà l’usuari i no es pot canviar.
  • Correu electrònic: cal informar-lo amb l’adreça de correu electrònic de l’usuari. És on a partir d’ara rebrà les notificacions de WordPress i també la contrasenya.
  • Contrasenya i Repeteix la contrasenya: és necessari crear una contrasenya per que l’usuari tingui accés i cal repetir-la: són així, què hi farem.
  • Envia la contrasenya: marcant-lo, WordPress generarà un correu per l’usuari amb la contrasenya. Si volsestalviar-te feina, no oblidis marcar aquest camp.
  • Rol: cal seleccionar un rol que s’adigui amb el que ha de fer l’usuari. Hi ha un conjunt de rols estàndard de WordPress (administrador, editor, autor, subscriptor) i poden haver-hi rols addicionals.

Una vegada completada la informació cal prémer el botó [Afegeix] i es crearà l’usuari.

Cal tenir en compte que hi ha plugins de WordPress que poden afegir camps addicionals en aquesta pantalla.

Quines modificacions es poden fer als usuaris?

Des de la pantalla Tots els usuaris del menú d’administració de WordPress, podem accedir a actualitzar les dades d’usuaris cal tenir present que:

  • No es pot canviar el nom d’usuari.
  • Es pot eliminar els usuaris. Els continguts que hagi escrit l’usuari que esborrem, podrem triar, transferir-los a un altre usuari o bé eliminar-los completament.
  • També es pot desactivar els usuaris si no volem eliminar-los però volem deixar-los sense accés.
  • És possible canviar el rol dels usuaris.
  • Els usuaris poden modificar determinades informacions pròpies des de l’apartat de perfil. Des del perfil els usuaris podran canviar principalment la contrasenya, el nom, els cognoms, el correu electrònic.

Deixa de compartir usuaris i crea’n de nous

Ara que ja saps com es creen els usuaris, no tens excusa per anar compartint els usuaris i les contrasenyes amb les complicacions que comporten.

Per tant, demana accessos al teu administrador i comença a crear usuaris.

Dit fent click

Marc Queralt i Bassa

Aplico creativitat, sentit comú i coneixement d'internet i el codi obert a resoldre els reptes de comunicació i màrqueting de les empreses.
Marc Queralt i Bassa