Tenir o no tenir imatge corporativa

per | 31-05-2012 | Blog gamberro | 0 comments

un pressupost val més que mil paraules

Començarem per la definició: la imatge corporativa és la nostra carta de presentació. Ha de transmetre i reflectir els valors de l’empresa amb coherència. Com més simple sigui la imatge millor. Serà més reconeixible i fàcil de memoritzar.

La imatge corporativa està constituïda per un isotip. És la marca on la imatge pot funcionar sense cap text. (exemple: la poma d’apple) i el logotip, que és la representació gràfica del nom de l’empresa (exemple: Microsoft, CocaCola).

un pressupost val més que mil paraules

On és la imatge corporativa en aquest pressupost?

Aquesta imatge acompanya tots els documents generats per l’empresa, apareix en els rètols, les plantilles de word, les targetes… Ajuda a que l’empresa sigui reconeixible i a més dóna entitat i professionalitat.

Moltes vegades la primera impressió de l’empresa que s’endú el client arriba per mitjà del primer pressupost i per això és tan important integrar la imatge corporativa en tots els documents des de l’inici de la relació comercial.

Arxius