A l’hora de construir llocs web, l’HTML o HyperText Markup Language i les CSS o Cascading Style Sheets són alguns dels llenguatges més populars.