Els codis QR de l'anglès Quick Read són codis de barres bidimensionals que també és coneixen com a codis bidi. Aquests codis poden ser llegits pels dispositius mòbils, fins i tot en alguns...