El Network Time Protocol o NTP, literalment Protocol de Temps a la Xarxa, és un mecanisme de sincronització dels rellotges entre els diferents ordinadors que componen la xarxa d'internet a fi i...