fbpx

El Network Time Protocol o NTP, literalment Protocol de Temps a la Xarxa, és un mecanisme de sincronització dels rellotges entre els diferents ordinadors que componen la xarxa d’internet a fi i efecte que tots ells utilitzin i presentin la mateixa hora.

Per fer-ho utilitza l’hora universal i la consulta de forma periòdica als servidors NTP que transmeten l’hora en la que ells es troben.

El protocol NTP té en compte que el temps per enviar la informació a través de la xarxa pot variar entre ordinadors diferents degut a que els comunicacions poden tenir latències diferents.

Pots trobar més informació sobre aquest protocol a http://www.ntp.org/

 

Marc Queralt i Bassa

Aplico creativitat, sentit comú i coneixement d'internet i el codi obert a resoldre els reptes de comunicació i màrqueting de les empreses.
Marc Queralt i Bassa