404

404

L’error 404 és un dels errors que poden aparèixer quan es navega per Internet. És l’error que es produeix quan es demana un contingut que no existeix. L’error 404 és un problema en la mesura que vol dir que algú està demanant un contingut que no...
Zombi

Zombi

Un zombi o zombie és el nom que rep un ordinador que es troba connectat a Internet i del que un cracker, virus informàtic o cavall de troia n’ha comprom és la seguretat. Aquest ordinador es troba sota les ordres d’un ordinador remot per cometre accions...
XML Sitemap

XML Sitemap

XML Sitemap és un document en format XML que s’utilitza per presentar l’estructura dels continguts rellevants d’una pàgina web. Cada URL de la web es presenta en una entrada d’aquest fitxer. El fitxer XML Sitemap d’una web no està...
XML

XML

XML, de eXtensible Markup Language, és un llenguatge d’etiquetes, com HTML, que permet estructurar la informació de manera que els ordinadors puguin entendre-la. Es tracta d’un llenguatge estructurat en base a etiquetes que pot ésser validat per mitjà...
UX – User experience

UX – User experience

El terme UX, abreviatura de User Experience, fa referència als aspectes de la interacció entre l’usuari i els diferents dispositius que utilitza com ara una web o una app però també un servei. Segons l’Organització Internacional de Normalització es defineix...