Manual de WordPress – Gravity Form – Configurar i personalitzar els missatges d’error

per | 30-07-2016 | Manual de WordPress | 0 comments

Personalitzar i configurar els missatges de Gravity Forms

El component Gravity Forms permet personalitzar i configurar els missatges que ensenya als usuaris.

En aquest sentit convé diferenciar clarament entre 3 tipus de missatge:

  1. Els textos i missatges del sistema
  2. Els missatges de confirmació
  3. Els missatges d’error vinculats als camps

Configurar els textos del sistema

Els textos del sistema són tots els missatges que l’aplicació ensenya. Com la majoria dels components de WordPress, Gravity Forms compta amb un fitxer de traduccions d’aquests textos.

És important que l’equip tècnic que administra la web, hagi instal·lat aquest fitxer ja que és el que determina que el missatge general d’error surti en la llengua que volem i no en anglès com a la imatge que es mostra al costat.

Manual de WordPress - Gravity Form - Configurar i personalitzar els missatges d'error 1
Com tantes coses a la vida, tan la causa del problema com la solució són els informàtics. S’ha d’instal·lar el fitxer de traduccions a la carpeta languages del servidor.

Configurar els missatges de confirmació

Gravity Forms contempla la possibilitat de configurar diversos missatges per cada enviament per notificar al client que ha completat l’enviament del formulari.

Fa uns mesos vam dedicar una entrada completa del manual de WordPress a explicar com construir un formulari i ja hi vam explicar com configurar les confirmacions que és el nom que rep a Gravity el missatge que l’usuari veu quan es completa correctament el formulari.

Però, i quan no funciona la validació, què s’ha de fer?

Pàgina de confirmacions

Configurar els missatges d’error a Gravity Forms

Quan un camp de Gravity Forms no és vàlid, el sistema ensenya un missatge per defecte.

Aquest missatge, com el que es mostra assenyalat a la imatge, pot configurar-se camp a camp.

Per fer-ho, n’hi ha prou amb accedir a la pàgina d’edició dels camps del formulari. Allà accedim al camp que volem que mostri un missatge personalitzat i accedim a la pestanya Advanced i posem el missatge que volem que es mostri al camp Custom Validation Message.

Ara, si desem els canvis, quan el camp no compleixi amb les regles de validació, mostrarà aquest missatge.

Manual de WordPress - Gravity Form - Configurar i personalitzar els missatges d'error 2

Manual de WordPress - Gravity Form - Configurar i personalitzar els missatges d'error 3

Arxius