Sempre hem cregut que el nombre d’enllaços que hi ha en una landing page en condiciona l’efectivitat. De fet, sembla lògic que si els enllaços serveixen per saltar cap a altres pàgines, els usuaris es desconcentrin seguint-los i perdin el focus i, per tant, l’efectivitat de la pàgina d’aterratge disminueixi.

De fet, un dels principis de la CRO (Conversion Rate Optimitzation) diu que convé reduir al màxim els enllaços de les landing pages. I la nostra experiència optimitzant pàgines que busquen un determinat fi ho demostra. Per això intentem treu tot tipus d’enllaços en aquestes pàgines.

De fet, les landing pages que dissenyem, acostumen a no tenir enllaços a les xarxes socials per més que perdem l’oportunitat que algú les comparteixi amb els seus amics per evitar les distraccions. I fins i tot eliminem el menú o videos ni que siguin de fons pel mateix motiu.

Per aquest motiu vam trobar molt interessant la xerrada d’Oli Gardner d’Unbounce a la Canadian Internet Marketing Conference. L’Oli diu ser la persona que diu haver vist i analitzat més landing pages del món. No sé si és veritat però puc posar la mà al foc que és dels que n’ha vistes més. I aporta dades sobre el tema.

De les dades que exposa sobre una mostra de més de 10.000 landing pages, es pot concloure que

Com més enllaços hi ha a la landing page, menys conversions es produeixen.

landing-page-conversion-rate-vs-links

En pàgines amb fins a 3 enllaços les taxes de conversió es troben per damunt del 10%, que es considera una bona proporció. Afegir el segon enllaç suposa un empitjorament molt significatiu de la ratio de conversió. I es pot concloure ràpidament i de forma força fiable que

Eliminant 3 o més enllaços es poden obtenir millores de la conversió del 50% o més.

Per descomptat, el nombre d’enllaços no és l’únic factor a considerar. Una landing page mal dissenyada, per més que la deixem amb un sol enllaç, seguirà tenint una taxa de conversió dolenta.

I tu, com ho veus?