manual-post-blog-dms3-768x589-1-300x230Abans de res hem de dir que un blog serveix, i per molt! A part de donar credibilitat, serveix per donar-nos a conèixer en més profunditat, mostrar les nostres habilitats,és una gran font de promoció.

Tenir un blog integrat a la nostre web és molt interessant. Els motors de cerca els hi agraden els blogs, ja que afavoreixen el posicionament de la nostre web en els buscadors. Aquells que arribin al nostre blog, podran accedir a la nostre web.

                                        Afegeix una entrada nova

Si vols crear una nova entrada al blog, has d’anar al menú de l’administrador de WordPress i escollir l’opció Entrades > Afegeix.

Apareix la pantalla on pots editar tots els apartats de la nova entrada al blog. El títol, el contingut, les opcions de publicació, la imatge i l’abstracte. Té l’aspecte següent:
manual-post-blog-entrada-dms3-768x498

Afegir el títol i el contingut

El següent pas, i com ja ho indica, introduir el títol. És important que l’enllaç permanent coincideixi amb el títol. Si seguim el passos, l’enllaç es crea automàticament quan introduïm el títol però si no fos el cas, es pot editar. El text s’ha de separar amb guions i sense accentuacions ni caràcters neollatins com la ‘ç’ o ‘ñ’. En el següent apartat s’afegeix tot el contingut del blog.

manual-post-blog-enllas-dms3-1-768x393

Afegir imatges al contingut

Dins del contingut es poden afegir imatges amb el botó Afegeix un media i sobre l’apartat Media de WordPress. Aquí podem afegir imatges de la Mediateca, imatges que ja hem fet servir a la nostra web, o l’opcióPenja fitxers si volem afegir una nova imatge des de l’ordinador. La mida màxima del fitxer a penjar són 5MB.

manual-post-blog-media-dms3-768x431

manual-post-blog-fitxers-dms3-768x498

Edita les caraterístiques de les imatges

manual-post-blog-imatge-editar-dms3-768x460Es poden editar les característiques d’una imatge. Fent click damunt d’aquesta, apretant el botó Edita, podem alinear la imatge dins del contingut, triar-ne el tamany de la imatge o vincular-la amb un link.

manual-post-blog-imatge-editada-dms3-768x508

Imatge destacada

manual-post-blog-imatge-destacada-dms3És molt important tenir una imatge destacada, aquesta és la imatge descriptiva de l’entrada al blog. Es Defineix la imatge destacada igual que s’afegeix imatge al contingut, es tria de la Mediateca o des del nostre ordinador. S’aconsella que la imatge ja apareixi en el contingut.

manual-post-blog-extracte-dms3-768x429

L’extracte és igual d’important

L’extracte de WordPress és molt important, s’ha de tenir en compte i no l’hem d’oblidar. És aquell petit text que es mostra en la portada de la web. Si el fem bé, aconseguirem atraure l’interès del lector, llegirà el nostre article i entrarà a la web.

Endavant amb el blog!