Migració de pàgines de Facebook

per | 23-09-2015 | Xarxes socials | 0 comments

La migració d'una pàgina a Facebook no és com la de les cigonyes

Migrar vol dir anar d’un lloc a un altre. Passar a viure a un nou estat. Transformar l’entorn immediat i instal·lar-te permanentment (o amb intenció de fer-ho) en una nova localització. No entraré en temes de tractats d’estrangeria i estatus del migrant. El que ens ocupa és Facebook i la seva capacitat de transformar un perfil personal a un perfil d’empresa.

Si et trobes en aquesta situació és que has detectat que estaves utilitzant Facebook com a persona malgrat tenir estatus d’empresa. Que estaves accedint a dades privades d’usuaris que no et pertocava conèixer i que per tant incomplies la normativa de Facebook fins al punt de córrer el risc seriós de ser bloquejat i eliminat de la xarxa social.

Arribat a aquest punt de no retorn, l’única solució és migrar cap a la solució prevista per Facebook, que com que són bones persones i saben que tothom es pot equivocar, ja han dissenyat un procés per convertir-te en pàgina d’empresa o fan page, com s’havia dit.

Procés per passar de persona a pàgina de Facebook

  1. Primer de tot, per no tenir problemes posteriors, fes net: Esborra totes les pàgines de proves que tinguis a mitges.
  2. Seguidament, assigna administradors a les altres pàgines que gestionis des d’aquest perfil.
  3. Repassa tots els grups i assigna administradors als que hagis creat.
  4. Creua els dits i fes la migració.
  5. Contacta amb nosaltres si tens algun problema (en el 80% dels casos sorgeix algun tema que et farà ballar el cap, ens hi hem trobat infinitat de vegades i ho resoldrem).

I si vull fusionar dues pàgines?

La fusió de dues pàgines és possible sempre que:

  • tinguin el mateix administrador.
  • tinguin la mateixa activitat.
  • tinguin un nom semblant.

Però alertem que cal considerar molt bé quin nom i quina url fem servir per cada pàgina abans de fer la fusió. Canviar el nom de la pàgina un cop feta la fusió no és impossible, però no és un procés gens fàcil un cop superat cert nombre de fans i si ja s’ha fet alguna altra vegada.

Un exemple de migració de perfil a pàgina de Facebook i fusió amb una altra pàgina

Aquest és el perfil d’empresa de Panda Viatges durant la migració. Cal tenir en compte que conservem el nombre d’amistats, que automàticament esdevenen fans, però el procés es pot allargar durant tot un dia. Per tant, veurem com el nombre de fans va augmentant a poc a poc.

Perfil d'empresa Panda Viatges

Aquest n’és el perfil personal a punt de ser transformat en perfil d’empresa. Aquest fet, a banda de complir amb la normativa de Facebook, reforça la credibilitat corporativa d’una empresa.

 Antic perfil de Facebook de Panda Viatges

Arxius