Construint pàgines amb WordPress, tot sovint ens trobem amb la necessitat de presentar llistes de continguts que hem introduït en algun dels apartats de la pàgina o, en el cas que tinguem una instal·lació multisite, fins i tot, d’un dels blogs veïns.

Per realitzar aquestes tasques és molt útil el component Display Posts Shortcode. No obstant, i en la mesura que no cobria amb les nostres necessitats, a DeMomentSomTres ens l’hem personalitzat i l’hem anomenat DeMomentSomTres Display Posts Shortcode.

Display Posts Shortcode permet mostrar llistes de continguts basades en consultes

Exemple d’utilització de Display Posts Shortcode

A la pàgina de suport del Consorci AOC utilitzem aquest component per presentar-hi les entrades que corresponen a incidències dels diferents serveis de la darrera setmana limitant-los als 3 darrers com a màxim.

Aquestes incidències es troben en un blog paral·lel dins la mateixa instal·lació multisite.

Per fer-ho utilitzem el següent shortcode:

[display-posts post_type="post" blog_id=2 category="alertes-notificacio-electronica" post_status="publish" posts_per_page="3" js_output="off" old="5" empty="Sense incidències en el servei"]

El significat de cadascun dels atributs és el següent:

  • post_type: tipus d’entrada de continguts a utilitzar. Si, com en el nostre cas, es tracta de posts, podem prescindir-ne.
  • blog_id: és el codi intern del blog d’on procedeixen les dades. Si, volem obtenir les dades des del blog actual, que no és el cas, podríem ometre aquest paràmetre.
  • category: slug (nom intern) de la categoria d’on volem extreure els continguts.
  • post_status: en el nostre cas volem únicament els continguts publicats.
  • posts_per_page: nombre de respostes que presentarem com a màxim.
  • js_output: en el nostre cas utilitzem off ja que no volem que s’utilitzi javascript per fer el link.
  • old: nombre de dies d’antiguitat com a màxim per presentar-ho al llistat. En el nostre cas, com que ensenyem alertes, no ens interessa mostrar les que tinguin més de 5 dies.
  • empty: és el missatge que presentarem en pantalla si no hi ha cap entrada que compleixi amb els paràmetres. Per aquest cas, presentem un missatge per informar que no hi ha incidències en el servei.