Si disposes d’una botiga web o eCommerce, tot sovint t’interessarà poder demanar que algú comparteixi un enllaç cap a la teva web.

Ara, si pots aconseguir un enllaç des d’una web externa i ets una mica arriscat pot interessar-te crar un enllaç que, directament, afegeixi un producte al carretó de la compra per exemple si t’enllacen des d’una web de receptes.

Si la teva web está construïda sobre WooCommerce, una de les principals solucions de comerç electrònic per a WordPress, és fàcil crear aquests enllaços.

Per construir els enllaços, únicament et cal tenir present si el producte té o no té variacions. És a dir, si es tracta d’un producte únic o si per contra es veu modificat per característiques com ara la talla, el color, el format, la m

Els enllaços per incorporar productes sense variacions al carretó de WooCommerce es construeixen de forma senzilla seguint el model següent:

http(s)://URL_BOTIGA/?add-to-cart=ID

On:

 • URL_BOTIGA és l’adreça de la pàgina inicial de la botiga.
 • ID és l’identificador del producte

Incoroprar al carretó d’un eCommerce amb WooCommerce un productes amb variacions

Si volem ser precisos, no afegim un producte amb variacions sinó una deteminada variació del producte. Afegirem, per exemple una samarreta de la talla XL. Per fer-ho, l’enllaç que utilitzarem serà de l’estil:

http(s)://URL_BOTIGA/?add-to-cart=ID&variation_id=ID2

On:

 • URL_BOTIGA és l’adreça de la pàgina inicial de la botiga.
 • ID és l’identificador del producte
 • ID2 és l’identificador de la variació

Ara el tema està en saber trobar els identificadors dels productes i les variacions.

Com trobar tots els productes d’una botiga online feta amb WooCommerce

Trobar tots els productes d’una botiga web feta amb WooCommerce és senzilla si disposem d’accés a phpMyAdmin o qualsevol eina de consulta SQL mitjançant la consulta:

SELECT p.ID, p.post_title
FROM `wp_posts` p
WHERE p.post_type LIKE 'product'
ORDER BY p.ID

Com trobar tots els atributs de totes les variacions dels productes de WooCommerce

Els productes que tenen atributs i els valors dels mateixos es poden exteure de WordPress fent la consulta següent:

SELECT p.post_parent AS ID, p.ID AS ID2, m.meta_key, m.meta_value
FROM `wp_posts` p, `wp_postmeta` m
WHERE p.ID = m.post_id
AND p.post_type = 'product_variation'
AND m.meta_key LIKE 'attribute%'
ORDER BY p.id