Usos de les targetes de fidelització (al marge del marketing)

per | 26-04-2014 | Blog gamberro | 0 comments

Dissabte Sant, Cadaqués, 8:30 del matí: tancada al bany i el pany no obre.

Quatre crits d’auxili! Des de fora tampoc poden obrir! Diagnòstic s’ha perdut la sincronia entre les peces internes del bombí i això no s’obre.

Opcions poques: esmorzar tranchettes, trucar els bombers, esbotzar la porta, cridar a Superman…

Els dispositius utilitzats en aquest cas pràctic d'intereacció de targetes de fidelització amb dispositius de seguretat

Els dispositius utilitzats en aquest cas pràctic d’interacció de targetes de fidelització amb dispositius de seguretat

O aplicar marketing creatiu by MarcGyver:

  1. S’agafa una de les moltes targetes de fidelització que portem al moneder. Convé escollir-ne una que no serveixi de gaire o sigui fàcil de duplicat. Dubtes seriosos entre Decathlon o la targeta de fidelització del CentreVila. Ho hem provat amb la de Decathlon que la tenim repetida. (idea per a futures entrades: la proliferació de targetes de fidelització inútils).
  2. Es retalla una osca a la targeta de fidelització d’uns 2 centímetres d’ample a 1 centímetre dels extrems.
  3. S’introdueix la targeta des de la banda de dins de la porta i s’encaixa l’osca amb el pestell, buscant-ne l’encaix.
  4. Tot seguit s’estira amb força però sense brusquetats i ja tenim la porta oberta.
  5. El darrer pas, molt més vinculat amb el marketing, és decidir si renovem o no la targeta de fidelització, segons la seva utilitat. Però això són figues d’un altre paner.

En resum, i des d’una perspectiva completament tecnològica, hem aconseguit hackejar un dispositiu de seguretat física (com un pany) fent ús de targetes de fidelització per tal de resoldre un bug que comprometia la integritat de les dades personals.

Arxius