Primer cal contextualitzar

Quan s’inicia un projecte de màrqueting, la primera acció important a fer, abans de passar a la definició i a l’execució de la campanya, és definir el context de l’empresa. Tot sovint els que ens dediquem a aquestes coses no en sabem massa res de l’empresa que iniciem serveis de màrqueting, amb prou sort coneixem el sector, per això és molt important aquesta fase prèvia que ens permet extreure tota la intel·ligència de l’empresa per definir allò que serà el més important: el públic a qui va dirigit les nostres accions de màrqueting.

Ara que ja sabem dir target, va i n’hi diuen buyer persona

Fins fa poc parlàvem del target, que no era més que el creuament d’un conjunt de dades demogràfiques que en resultava un sector concret de la població. És a dir, si ens centrem en una empresa de venta de productes de cosmètica online, dirigíem campanyes a dones, majors de 35 anys, amb estudis universitaris i residents a les ciutats, per exemple. Realment es tractava d’un concepte molt abstracte i impersonal que impedia fer-se una idea clara del client potencial i per tant elaborar continguts que impactessin no era una tasca fàcil. És aquí on neix el concepte de buyer persona.

El buyer persona es centra en un client tipus, en una persona a qui li donarem noms i cognoms i que definirà exactament el client ideal. No només tindrem en compte les variables demogràfiques, que hem vist que definien el target,  sinó també una sèrie d’informacions addicionals molt més relacionades amb aspectes psicològics i de comportament del nostres clients ideals. Seguint amb l’exemple de l’empresa de cosmètica, afegiríem a la definició del target, aspectes com quin tipus de contingut consumeix, quins són els seus interessos i frustracions, quina és la seva situació emocional, quins canals socials utilitza. Tota mena d’informació que dibuixarà un perfil humà a qui designarem un nom. És cert que té un component d’amic imaginari de quan érem petits, però qui ha dit que el màrqueting havia de ser avorrit?

Ha nascut un buyer persona

Per començar el fet de fer l’esforç per comprendre millor el client ideal, fa que l’anàlisi sigui molt més acurada i que apareguin noves línies de negoci segurament inexplorades. Per altra banda, la campanya de màrqueting serà molt més efectiva perquè es dirigirà a un públic molt concret i inevitablement millora la comunicació cap al client.