Castell d’Or, quan la unió fa la força també en una web corporativa

Castell d’Or és una gran aposta de cellers petits i mitjans de diverses denominacions catalanes. Una empresa fundada el 2005 per nou cellers cooperatius de Catalunya que han unit els processos de producció, elaboració i envasat de vi i comercialitzen junts vins, caves i olis de diferents denominacions d’origen de Catalunya. La seva missió és és elaborar vins, caves i olis de màxima qualitat.

El repte de fer una web que aglutini tantes diversitats és que el caràcter de cada integrant no es dilueixi a favor d’una gran marca, cal preservar l’esperit de cadascú fet que inclou tenir una especial cura per al disseny propi de cada celler perquè aquesta n’és la gràcia, el fet de tenir entitat i caràcter propi emparat per una gran paraigua garant de la qualitat.

És per això que s’ha optat per una web diàfana, amb la solució WordPress, on la línia gràfica es comparteix entre tots els integrants de la web corporativa. Es vol destacar el fet de l’esperit de cooperativisme amb l’equilibri de les línies gràfiques pròpies de cada marca, respectant en tot moment l’equilibri sense ressaltar les unes sobre les altres.

La innovació i la tradició juntes a la capçalera de la web

Aquests particulars equilibris no han impedit però apostar per una línia innovadora que ja es planteja a la capçalera, on un banner canviant permet imprimir el caràcter de la web corporativa sense cap click de més.

La capçalera es manté en l’obertura de cada una de les pàgines, passant a la part superior, assegurant així el retorn ràpid a la naturalesa de la pàgina i al visionat dels diferents cellers i cooperatives integrants.

Pensant en l’exportació, els idiomes són la clau

El disseny de la web s’ha plantejat des de bon principi des d’una òptica de plataforma multillenguatge. Cal posicionar adequadament els continguts en cada llengua per tal que l’efectivitat dins dels posicionament orgànic sigui òptima. Això obliga a que l’accés al contingut per modificar-lo ha de ser molt fàcil per part de l’equip de comunicació i que un usuari mínimament format ho pugui fer.

Una web corporativa còmoda, on el producte és el rei

La premissa era que l’accés al producte no quedés enterbolit per una gran quantitat de salts digitals. La web corporativa ha de garantir l’accés fàcil al producte de cada celler o cooperativa. I també la presentació d’un producte no ha d’emmascarar la resta de la gamma. Això ho hem aconseguit amb una solució de catàleg molt visual, reservant el text a la part esquerra i el visionat de tot el catàleg de productes a la part dreta, fent l’accés especialment intuïtiu.