Consells per una comunicació instantania sense riscos

27-07-2013 | Blog de comunicació i màrqueting digital

Poques persones no utilitzen una eina de comunicació tan immediata i omnipresent com la missatgeria instantània.

Per això, avui des de Le Marche, al costat d’un hotspot wifi que permet resoldre els problemes de comunicació de la meva filla adolescent, aprofito per compartir la publicació que el CESICAT ha fet pels usuaris d’aquest tipus d’eina de comunicació.

Es tracta de la Guia de seguretat i protecció en la missatgeria instantània que he rebut a través del Col·legi d’Enginyeria Informàtica i que exposa de forma genèrica algunes de les mesures que ens cal tenir present si usem aquestes eines de comunicació.

Tenint en compte els darrers programes que s’han mostrat als mitjans públics sobre les xarxes socials i la missatgeria instantània, em sembla interessant aquesta guia perquè, lluny de l’alarmisme, proposa mesures que convé tenir presents per a poder fer un ús raonablement segur d’aquests mitjans de comunicació. I, com a pare d’una adolescent que les usa, em deixa una mica menys intranquil veure que els utilitza amb prou rigor.

Es tracta principalment de consells orientats al públic general i no pas tècnic. Per tant, si tens un bon coneixement de les tecnologies de la comunicació, possiblement et sembli massa bàsic.

Per contra, si no ets tècnic, potser hi trobaràs poca concreció ja que no té en compte cap eina concreta. No obstant, la lectura és interessant per entendre els conceptes de seguretat i protecció que, amb una mica d’ajuda de Google, podràs particularitzar per la teva plataforma de comunicació ja sigui facebook, skype, iMessage o qualsevol altra.

I el redactat de la guia és prou còmode per que estigui a l’abast dels principals usuaris d’aquest tipus de plataformes de comunicació instantània: els adolescents.

Llegeix de grat, que és un llibret prim i gratuït, i bona comunicació instantània segura.

Fotografia de Nicki Varkevisser.

Arxius