He llegit WordPress e-Commerce de Packt Publishing

per | 15-01-2013 | Blog de comunicació i màrqueting digital | 0 comments

La portada del llibre sobre e-Commerce amb WordPress

Fa unes setmanes explicàvem que havíem construït www.botigatorrons.com, un lloc web e-commerce que utilitza streaming de vídeo per poder portar el taulell de la botiga a les cases dels clients. No obstant, el vídeo personalitzat no permet donar servei 24×7 i per això, i pels impacients, que no poden esperar-se, vam incorporar-hi també un e-commerce clàssic, una botiga web. Així, a l’hora d’implementar la botiga virtual, vam estar valorant entre usar Prestashop o alguna solució més integrada amb WordPress. Com que primava la simplicitat per als gestors de la botiga i els seus clients vam optar per una WP e-Commerce.

Ara, quan hem acabat els torrons per esgotament dels estocs i la temporada, m’ha arribat a les mans un llibre sobre aquesta extensió de WordPress i li he fet una ullada a fons, una mica per la curiositat de veure fins a quin punt m’hagués estat útil en el moment de la implantació i una altra per veure com aquesta solució és percebuda (o venuda).

WordPress 2.9 e-Commerce de Brian Bondari vol exposar de forma progressiva i basada en la construcció d’una botiga d’exemple amb prou informació i flexibilitat per adaptar la botiga a les nostres necessitats específiques. Està plantejada per a petits negocis que disposin d’una capacitat tecnològica bàsica. És recomanable tenir coneixement de WordPress malgrat que no és imprescindible així com coneixement del llenguatge de programació PHP. El llibre assumeix un cert coneixement de WordPress però durant els primers capítols planteja breument com instal·lar aquesta extensió pràcticament des de zero. Així els dos primers capítols es destinen a justificar les raons d’emprar aquesta solució sobre WordPress per construir una botiga així com els passos necessaris per instal·lar l’extensió de WordPress.Els 5 capítols següents s’encaren a configurar la funcionalitat d’aquest plugin de WordPress per tal de dotar la botiga de tota la funcionalitat necessària. En concret es tracta la configuració general, el catàleg de productes, els usuaris, els mitjans de pagament, l’expedició, els impostos i el processament de les comandes.El capítol 8 s’orienta als aspectes de presentació analitzant l’impacte sobre els temes i altres elements de disseny (ginys, shorcodes…). El capítol 9 contempla el desplegament de la solució a l’entorn de producció.Els darrers capítols són probablement els més interessants ja que s’hi fa una breu anàlisi comparada entre WP e-Commerce i les 5 solucions líders en el moment de fer el llibre. El capítol 11 proposa mecanismes per promocionar la botiga.Convé destacar l’apèndix dedicat a les extensions de la pròpia extensió.

En definitiva, es tracta d’un llibre útil malgrat que la versió consultada és de maig de 2010 en la mesura que els elements crítics d’aquesta extensió de WordPress s’han preservat sense grans canvis. Crec que haver disposat del llibre quan començàvem a construir la botiga de torrons m’hagués estalviat una mica de feina.

Valoració segons Marc Queralt i Bassa: 4.0 stars

Arxius