Després d’uns quants esforços per adaptar-lo als requeriments de qualitat de WordPress, hem aconseguit d’alliberar a la comunitat el nostre plugin DeMomentSomTres-language.

Es tracta d’una extensió de WordPress per gestionar de forma efectiva la multiplicitat d’idiomes en els espais web.

Vam crear-lo ja fa temps per als nostres clients de DaBaDisseny que necessitaven poder tenir el blog en català, castellà i anglès i necessitaven poder optimitzar el posicionament SEO en cadascun dels idiomes d’una manera controlada i ben gestionada.

L’opció que considerem més còmoda per gestionar la problemàtica de SEO a WordPress és fer servir el component WordPress SEO by Yoast perquè ens dóna una visió global de tots els aspectes a la vegada que ens permet gestionar cadascun dels aspectes concrets d’una entrada o pàgina.

No obstant, no havíem trobat cap extensió de traducció per a WordPress que permetés la integració de Yoast de manera que cada idioma es pogués optimitzar de forma independent.

Com que WordPress acabava de llançar de forma definitiva la funcionalitat de xarxa que permet tenir múltiples instàncies de WordPress sobre una sola base de dades, se’ns va fer la llum: havíem d’aprofitar aquesta oportunitat que ens oferia WordPress per fer una extensió que ens resolgués el nostre problema.

Aquí el teniu.

Si us l’instaŀleu, podreu tenir un blog en cada idioma que vulgueu i podreu establir fàcilment quines són les traduccions de cada article i de cada pàgina afavorint que pugueu navegar entre elles de forma senzilla i intuïtiva.

Estem a la primera versió pensada per a producció però encara falta completar la funcionalitat. Pot veure’n el roadmap a la pàgina del plugin a WordPress. De totes maneres, estem oberts als teus suggeriments.