SEO

L’optimització per a motors de cerca (en anglès search engine optimization, és a dir, SEO) engloba el conjunt de tècniques dirigides a l’objectiu d’augmentar la visibilitat d’una pàgina web als motors de cerca, millorant la posició a la pàgina de resultats. En general la posició del rànquing està relacionada amb el nombre de visites, així que el SEO ha esdevingut una estratègia comercial indispensable.

El SEO analitza el funcionament dels motors de cerca i determina què es busca. Algunes de les estratègies més utilitzades són marcar els continguts amb paraules clau relacionades amb la cerca i augmentar el nombre d’enllaços que la web rep d’altres pàgines.