Version: 1.5.1

Last update: 17 November, 2013

Rating: 0/5

Download: Download

Description

Català

Permet integrar-se amb la web de la federació catalana de bàsquet per descarregar els resultats.

English

To be translated.

FAQ

TBD

Support

You can get support via WordPress forums or via comments in this page.