Gravity Forms

Gravity Forms

Gravity Forms és una extensió de WordPress de pagament que permet la creació de formularis per part d’usuaris no desenvolupadors.

Shortcode de WordPress

Shortcode de WordPress

Els shortcodes són un mecanisme de WordPress que permet extendre la funcionalitat del contingut incorporant determinades accions avançades.