fbpx
404

404

L’error 404 és un dels errors que poden aparèixer quan es navega per Internet. És l’error que es produeix quan es demana un contingut que no existeix. L’error 404 és un problema en la mesura que vol dir que algú està demanant un contingut que no...
Zombi

Zombi

Un zombi o zombie és el nom que rep un ordinador que es troba connectat a Internet i del que un cracker, virus informàtic o cavall de troia n’ha comprom és la seguretat. Aquest ordinador es troba sota les ordres d’un ordinador remot per cometre accions...
XML Sitemap

XML Sitemap

XML Sitemap és un document en format XML que s’utilitza per presentar l’estructura dels continguts rellevants d’una pàgina web. Cada URL de la web es presenta en una entrada d’aquest fitxer. El fitxer XML Sitemap d’una web no està...
XML

XML

XML, de eXtensible Markup Language, és un llenguatge d’etiquetes, com HTML, que permet estructurar la informació de manera que els ordinadors puguin entendre-la. Es tracta d’un llenguatge estructurat en base a etiquetes que pot ésser validat per mitjà...
UX – User experience

UX – User experience

El terme UX, abreviatura de User Experience, fa referència als aspectes de la interacció entre l’usuari i els diferents dispositius que utilitza com ara una web o una app però també un servei. Segons l’Organització Internacional de Normalització es defineix...
QR

QR

Els codis QR de l’anglès Quick Read són codis de barres bidimensionals que també és coneixen com a codis bidi. Aquests codis poden ser llegits pels dispositius mòbils, fins i tot en alguns casos com en el dels iPhones, sense la necessitat de cap app específica...
Orgànic

Orgànic

Quan en algú del món del màrqueting digital parla que una cosa és orgànica, normalment no es refereix a una verdura o fruita cultivada d’acord amb principis com la biodinàmica o mitjançant procediments ecològics. Normalment ens referim a trànsit orgànic i ho fem...
Network Time Protocol

Network Time Protocol

El Network Time Protocol o NTP, literalment Protocol de Temps a la Xarxa, és un mecanisme de sincronització dels rellotges entre els diferents ordinadors que componen la xarxa d’internet a fi i efecte que tots ells utilitzin i presentin la mateixa hora. Per...
Yslow

Yslow

Yslow és un projecte en codi obert que permet analitzar el rendiment esperable d’una pàgina web en base a un conjunt de regles. Aquestes regles intenten mesurar la lentitud intrínseca d’una pàgina web abstraient-ne l’impacte de la xarxa utilitzada i la velocitat del...
Firechat: què és i com funciona

Firechat: què és i com funciona

La comunicació lliure és un element fonamental en tota societat democràtica. I la possibilitat de comunicar-se a través d’Internet la forma més normal de fer-ho. A vegades però hi ha situacions en les que internet pot no estar disponible. Ja sigui per...